Tedavi Hizmetleri

Excimer Laser

Excimer Laser Tedavisi Gözün hangi tabasına uygulanır?

Her şeyden önce Retina (Ağ) tabasına yapılmaz. Retina (Ağ) tabakası gözün iç ve arka kısmında bulunan sinir tabakasıdır. Excimer Laser gözün en dış kısmında bulunan saat camı gibi şeffaf olan Kornea tabakasına uygulanır. Çünkü gözlük ihtiyaçlarımız; yani miyop, hipermetrop, astigmat çoğunlukla bu tabakanın gözümüze gelen ışınları doğru olarak kırmaması nedeniyle ortaya çıkar. Miyop, hipermetrop, astigmat gibi gözlük ihtiyaçlarımız  tıp dilinde kornea tabakasının ışığı kırma kusurları olarak tanımlanır. Kornea tabaksından geçen ışınların Retina (Ağ) tabaka üzerindeki görme merkezinde tam olarak odaklanmaması nedeni ile bulanık görürüz. Excimer Laser Tedavisi ile Kornea tabakasına yeniden şekil verilerek Kornea tabakasının kırma kusurları yani gözlük ihtiyaçlarımız düzeltilir.

Excimer Laser Tedavisi Gözün çizilmesi ameliyatı mıdır?

Excimer Laser bu kadar ilkel bir  ameliyat değildir. İnsanoğlunun bulduğu en hassas neşter olan Excimer Laser dünyadaki en gelişmiş ve en güvenilir göz ameliyatlarında biridir. Excimer Laser kornea dokusundaki moleküler bağları kırarak tıraşlama yapar ve bir heykeltıraşın heykelini yontması gibi korneaya yeni bir şekil verir. Bu işlemi çok yüksek bir hassasiyette yapar. Excimer Laser'in korneaya her bir dokunuşunda 0.25 mikron (insan saç telinin kalınlığının 400'de biri) doku tıraşlanır.

Laser ile görme bozukluklarının düzeltilmesindeki amaç görme merkezinde tam olarak odaklanamayan ışınların görme merkezine tam olarak odaklanmasını sağlamaktır.

Excimer Laser Tedavisi göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan diğer laserler ile aynı mıdır?

Hayır. Tıpta laser cihazlarının çok farklı konularda kullanım alanı bulunmaktadır. Bazı göz hastalıklarının tedavisinde de farklı özellikte laser cihazları yoğun olarak kullanılmaktadır.

Excimer Laser; oftalmolojide, kırma kusurlarını tedavi etmek için bir cerrahi yöntemdir.

Excimer Laser Tedavisinde tek bir yöntem mi vardır?

 Bugün için lazer ile görme bozukluklarının düzeltilmesinde üç yöntem kullanılmaktadır.

 1. PRK
 2. LASEK
 3. LASIK (Laser in-SituKeratomileusis)

PRK ve LASEK

PRK’nın açılımı Photorefraktif Keratektomidir. PRK da LASIK gibi kırma kusurunu düzeltici bir tedavi yöntemidir. PRK Keratektomidir. Lasik tekniğinden önce ilk kullanılan yöntemdir. Halen en yaygın şekilde kullanılan Lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde flep adı verilen ince kapakcık tabaka oluşturulmaz, laser direkt olarak dış yüzeyden başlar. PRK operasyonu korneanın en üst/dış yüzeyini örten, epitel olarak adlandırılan, 10 micron kadar ince dokunun bir bir cerrahi alet ile sıyrılarak, alttaki yatak dokuya Excimer Laserin uygulanması işlemidir. Lasek (Laser Epitelyal Keratomileusis), teknik olarak PRK yönteminin modifiye şeklidir. Lasek yönteminde ise epitel doku alkol yardımıyla bütün bir tabaka şeklinde kaldırılır. Laser uygulamasından sonra yerine konur. Yaklaşık 3-4 gün içersinde epitel tabakası kendini yeniler ve tedavi tamamlanır. Operasyonun bitiminde kornea yüzeyinin daha kolay iyileşmesi ve koruyucu olması amacı ile birkaç gün için göze şeffaf ve numarasız kontakt lens takılır. Bu lens epitel tabakası iyileştikten sonra 3. veya 4. gün çıkarılır. İyi görmeyi kazanma süreci LASIK’ e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2–4 gün ağrılı ve rahatsız edici geçer, nedeni ise epitel iyileşmesinin bu sürede tamamlanmasıdır. Ağrılı ilk 24 saat için ağrı kesiciler alınabilir. 2-3 hafta antibiyotik ve antiinflamatuar damlalar kullanılır.

PRK' nın güvenilirliği ve etkinliği ispatlanmıştır. Ancak PRK tedavileri sonrasında kornealarında bulanıklık oluşabildiği, buna bağlı olarak görme keskinlikleri azalabildiği ve operasyon sonrası ağrı ve iyileşmenin uzun sürmesi dezavantajlarıdır. Ayrıca 4 numaranın üzerinde uygulanmaları tercih edilmez, numara tekrarı riski artmaktadır.

PRK VE LASEK kimlere uygulanır?

-Kornea tabakası lasik için yeterli kalınlıkta olmayan gözler

-Korneada şüpheli, düzensizlik olan gözler

-Dövüş sporları yapan profesyoneller

-Göz derecesi küçük olduğu halde (4 dereceye kadar miyop ve astigmatlara- 3,5 dereceye kadar hipermetroplara), kornea kalınlığı LASIK olmaya uygun olmayan bazı göz yapılarında tavsiye edilir.

LASiK (Laser in-Situ Keratomileusis)

LASIK, Refraktif cerrahide bütün dünyada en yaygın uygulanan yöntemdir. Tüm dünyada laser tedavilerinde en yaygın uygulanan yöntem “LASIK” dir.  Yöntem, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabakanın keratom denilen (mikron düzeyinde kesi yapabilen) cihaz ile kesilerek kapakçık (korneal flep) şeklinde açılması ve ortaya çıkan kornea yüzeyinde Excimer Laser ile göz derecelerinin düzletilmesi prensibine dayanır.

Lasik tekniği tamamen ağrısız ve çok kısa süre alan bir yöntemdir, uygulanan anestezi şekli göze damlatılan damla anestezisidir ve ameliyatta herhangi bir iğne veya dikiş işlemi yoktur.

Lasik’in en hassas aşaması, gözün saydam kornea tabakasında ince bir kapakçık (korneal flep) oluşturulmasıdır. Lasik yönteminin ilk yıllarından bu yana bu kapakçık (korneal flep) mekanik bir cihazla (Mekanik Keratom) oluşturulmakta ve beklenmedik bazı komplikasyonlar (istenmeyen durumlar) bu aşamada oluşmaktadır. Ancak bunların tamamın yakını tedavi edilebilir niteliktedir. Ayrıca mekanik Keratomlar bu gün çok gelişmiş durumdadır ve çok daha az sorun yaşanmaktadır Kornea tabakasında oluşturdukları Excimer Laser yüzeyi çok düzgündür. İstenilen incelikte kapakcık (korneal flep) kaldırabilmektedirler. Bu da ameliyatın başarısını olumlu yönde etki etmektedir.

Bununla birlikte son dönemlerde geliştirilen ve yeni bir ameliyat uygulama lazeri olan femto saniye laser cihazları ile bu kapakçık (korneal flep) daha planlı ve daha istenilen derinlikte ve düzgünlükte oluşturulmaktadır.(iLasik yöntemi) ancak onunda kendine has komplikasyonları (istenmeyen durumları) mevcuttur hangisini kullanacağına doktorunuz karara verecektir. Yatırım maliyeti mekanik keratomdan daha fazla olduğu için hastaya yansıyan ameliyat maliyetini de arttırmaktadır.

Lasik yönteminin aşamaları şöyledir

LASIK yönteminde excimerlaser uygulanmadan önce kornea üzerinde 90-160 mikron incelikte kapakçık (korneal flep) kesilir. Bu gün 90 – 100 mikran incelik tercih edilmektedir.

 1. Adım:Elde edilen kapakçık (korneal flep) korneanın merkez kısmı açık kalacak şekilde geriye doğru katlanır.
 2. Adım:Korneanın orta bölgesine, gerekli ve yeterli saniye süreyle laser ışını gönderilir ve kırma kusurunun düzelmesi için gereken yeni yüzey şekli oluşturulur.
 3. Adım:Son olarak korneanın merkez kısmı açık kalacak şekilde geriye doğru yatırılmış olan kapakçık (korneal flep) yerine yerleştirilir. Birkaç dakika içinde yerine yapışır.
 4. Adım:Kesilen kapakçığın (korneal flep) eski yerine kendiliğinden doğal yapışma özelliği olduğundan bu operasyonlarda kapakçığa dikiş konulmaz, gözler bandajlanmaz bunun yerine geçici kontakt lens kullanılabilir ve hasta taburcu edilir.

Excimer Laser Tedavisi Güvenilir midir? Uzun dönem sonuçları belli midir?

Miyop-hipermetrop-astigmat gibi kırma kusurlarının Excimer Laser ile tedavisi, kuralları oturmuş ve sonuçları memnun edici ve riskleri çok düşük olduğundan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980'li yılların sonundan itibaren yani 30 yıldan fazladır milyonlarca kişi bu yöntem ile tedavi olarak sosyal ve mesleki yaşantılarında gözlük ve kontakt lens kullanımının yarattığı kısıtlamalardan kurtulmuştur. Tüm dünyada 31,4 milyondan fazla kişinin bu tedaviyi olduğu tahmin edilmektedir. Giderek gelişen ve etkinliği ve güvenilirli artan bir tedavi yöntemidir.

LAZER TEDAVİSİ, YAŞAM TERCİHİDİR

LASIK; çok sert bir kurum olmakla ünlenen AMERİKAN SAĞLIK DAİRESİ (FDA)’ nın uzun süre takip ederek onayladığı, tüm sağlık otoriteleri tarafından çok güvenli kabul edilen bir cerrahidir. Amerika da belli kurallar çerçevesinde savaş pilotlarına kadar uygulanmasına kadar izin verilmiştir. Türkiye'de polislere ve sivil uçuculara uygulanmasına izin verilmiştir. Bilinenin aksine pek çok hekim ve göz hekimi bu tedaviden yararlanmıştır. Kendi kadromuzdan Op. Dr. Emine ÇATAK bu cerrahiden faydalanmıştır. 

Excimer Laserde Başarı Nasıldır?

Kurucumuz olan Dr. Etihan CANTÜRK’ün eşi Emine CANTÜRK'de Excimer Lazer tedavisinden yararlanmıştır.

Doğru seçilmiş gözlere yapılan uygun ameliyatlarda başarı oranı yüksektir. Ancak öncelikle başarının kriterini tanımlamak gerekir. Amaç; hastayı bir tek müdahale ile 0.50 gibi gözlük takmayı gerektirmeyecek bir numaraya taşımaktır. -8.00 den küçük numaralarda başarı oranı ? iken, daha yüksek numaralarda ?’tir, Regresyon yani numaralarda tekrar yükselme meydana gelirse, ikinci bir müdahale ile tekrar sıfırlama amaçlanır. % 2 ve % 4 ihtimalle gerekebilecek ikinci tedavilerdeki başarı yüzdesi ise uygulama tecrübesine göre  yaklaşık % 95’ in üzerindedir.

Excimer Laser sadece bir kez mi yapılabilir?

Göz sağlığı izin verdiği ve ameliyatı yapmak anlamlı olduğu sürece 4. nesil cihazlar sayesinde 2 ya da 3 kez tekrarlanabilir.

Excimer Laser sonrası başka göz ameliyatı yapılmaz mı?

Bu kanı tamamen asılsızdır. Excimer Laser yapılan hastaya katarakt ameliyatı dahil gereken göz ameliyatlarının tamamı yapılabilir, yalnız Excimer Lazer ameliyatı geçirilmiş hasta için yapılacak bazı önlemler vardır.

Excimer Laser ameliyatı neden maliyeti yüksek bir ameliyattır?

Her şeyden önce yatırımı ortalama 350,000 Euro gerektirir. Bununla birlikte ciddi bir emek ve tecrübe gerektirir. Ek sistem femto laser kullanılırsa buna bir de en az 250 000 Euro daha eklemek gerekir. Çünkü yüksek teknoloji sitemleri geliştirme ve üretim maliyetleri yüksektir. Ayrıca yıllık bakım ve ideame maliyetleri de yüksektir.

Ciddi Göz Hastaneleri'nde son jenerasyon birden fazla tetikle göz yapısı incelenir. Kornea haritalarından, göz tansiyonuna, retina analizinden, sistemik hastalıklara kadar varan detaylı bir inceleme ve verilerin bu konuda tecrübe sahibi bir doktor tarafından doğru değerlendirilmesi sonucu lasere karar verilir.

İleri teknolojiler genellikle uygulamada daha pahalı olmuşlardır. Gerek yüksek teknolojiye sahip bu cihazların yüksek fiyatlarda olmaları, gerekse uygulamada kullanımı zorunlu olan birtakım tek kullanımlık aparatların getirdiği maliyetler fiyatları arttırabilmektedir. Ancak hastaların çoğunluğunun aradaki finansal farkın, sunulan güvenlik ve hayat kalitesindeki artış yanında hiçte önemli olmadığı konusunda hem fikir olduğu kanısındayız. Laser sistemleri sürekli bakım ve stabil sıhhi ortama ihtiyaç duyan sitemlerdir. Laser tedavilerinde en başarılı sonuca ulaşmak ve sterilizasyon gibi hastaneden kaynaklanan risklerden hastaları korumak için laser cihazlarının optik temizlikleri, bakımları ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapılmalıdır. Laser ameliyathanelerinin sıcaklığı ve nemi hepa filtreli özel iklimlendirme sistemiyle 24 saat takip edilmelidir. Ayrıca Laser operasyonlarında kullanılan tüm malzemeler orijinal ve kişiye özel tek kullanımlıktır.

Herkes Excimer Laser olabilir mi?

Hayır, herkese uygulama şansı yoktur. Bu ameliyatı olmak istediğinizde kabaca ancak P ameliyat olma olasılığınız vardır.

En önemli aşamalardan biri aşağıdaki soruların cevaplanmasıdır:

 1. Laser tedavisinden beklentiniz nedir?
 2. Beklentinizin ne kadarı karşılanabilir?
 3. Yaşamınıza katkısı ne olacaktır?
 4. Göz sağlığınız bu tedavinin uygulanmasına izin verecek midir?

Yaşınız, mesleğiniz (terzi, öğretmen, bilgisayar mühendisi, mimar, pilot vb); şeker, guatr, yüksek tansiyon gibi sistemik hastalıklar ayrıntılı olarak sorgulanır. Gözünüzün bu tedaviye uygun olup olmadığı detaylı bir muayene ve gelişmiş tetkikler ile değerlendirilir.

Excimer Laser Tıbben uygulanması gerekli bir tedavi midir?

Hayır. Bazı özel durumlar hariç tıbbi zorunluluğu yoktur. Bir tercih tedavisi ve ya estetik tedavi gibidir. Gözlük ve ya kontak lens kullanmak istemeyen kişiler için bir tercihtir. Aslında LASER TEDAVİSİ, BİR YAŞAM TERCİHİDİR. Birazda kişini psikolojine hitap eder onu bir şeylere bağlı kalmaktan kurtarır. Bir anlamda özgür bırakır.

EXCIMER LASER AMELİYATINDAN SONRA YAŞAMINIZDA NELER DEĞİŞECEK?!

 • Saatinizi ve aynada yüzünüzü rahatlıkla görebilir,
 • Gözlüksüz ve lenssiz doğal bir görünüm ve görüş elde edebilir,
 • Spor aktivitelerinde rahatlık ve daha yüksek başarı sağlayabilir,
 • Rüzgâr ve yağmur gibi iklim olaylarından daha az rahatsızlık duyabilir,
 • Lensinizin kaybolması, gözlüğünüzün kırılması gibi durumlardan kurtulabilir,
 • Doğal afet, kaza ve toplumsal olaylarda gözlük ve kontak lensiz hareket etme imkanı elde edebilir,

Ömür boyu gözlük ve lensler için harcayacağınız zaman ve paradan maddi tasarruf sağlayabilirsiniz.

Maddi tasarruf imkanı

Birçok göz hekimi yetişkin bir bireyin her yıl göz muayenesi olmasını ve gözlüklerini yenilemesini önermektedir. Her yıl değiştirdiğimiz gözlük ve lensler biz farkında olmadan para ve zaman kaybına yol açmaktadır. Ortalama bir gözlüğün fiyatı 200 ila 1500 TL arasındadır. Aynı şekilde lens kullananlar yıllık en az 400 - 500 TL’yi lens ve yan ürünlerine ayırmaktadır.  Bu masraflar göz önünde bulundurulduğunda laserle gözlükten kurtulma tedavileri için harcanan para zaman içerisinde geri kazanılmakta  ve sonraki yıllarda çok ciddi para tasarrufu sağlamaktadır. 19-20 yaşında laser olan bir kişi hayatı boyunca yaklaşık 21.600 TL tasarruf etmektedir.

Zamandan tasarruf imkanı

Laser tedavileri paranın yanı sıra zamandan da tasarruf sağlıyor. Yapılan araştırmalar lens kullanan bir kişinin yılda 50 saatini  lensini takıp çıkarmak temizlemek gibi sebeplerle harcadığını göstermektedir. Günümüzde en değerli varlıklarımızdan olan zamanı bu şekilde boşa harcamak yerine laser tedavisi sonrası birçok faydalı  konuda değerlendirebilirsiniz.

Ameliyat öncesi, Ameliyat sırasında ve sonrasında ne olur?

Ameliyat öncesi

Lasik tedavisi çok kısa süren ve hasta açısından hiç bir zorluğu olmayan bir tedavi yöntemidir. Hasta bu bilinç ile ameliyat endişesi ve stresiyle gelmemelidir. Tedavi günü yemek yemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Sizden sadece göz makyajı yapmamanız, parfüm kullanmamanız beklenmektedir. Kontak lens kullanan hastalar, tedaviden doktorunun önerisine göre tedaviden belli bir süre  önce lenslerini çıkarmalıdır. Mutlaka yanınızda bir refakatçi olmalıdır. Ameliyat sonrası yüz yıkanamayacağından ve duş alınamayacağından ameliyat günü sabahı duş almak uygundur Ameliyattan 30 dakika kadar önce size bir sakinleştirici verilecektir. Bu, ameliyat heyecanını giderir ve uyumu arttırır. Laser odasına girmeden hemen önce, gözlerinize uyuşturucu damlalar damlatılır ve bu sayede ağrı ya da acı duymazsınız.

Ameliyat sırasında

Laser masasına yattıktan sonra, göz kapaklarınız antiseptik solüsyon ile silinir ve plastik bir örtüyle örtülür. Göz kapaklarınızı ayırmak için özel bir kapak ayracı takılır. Bu sayede isteseniz de gözünüzü kapatamazsınız. Daha sonra göreceğiniz, mikroskobun parlak ışığı ve ortasında yeşil bir noktasal ışıktır. Doktorunuz, ameliyat süresince bu yeşil ışıktan gözünüzü ayırmamanızı isteyecektir. Doktorunuzun ve ameliyat ekibinin sözlerine kulak vermeniz yeterlidir. Tedavi sırasında laser göze kilitlendiğinden, hasta gözünü oynatsa bile laser gözü takip eder. Rahat olmanız ve kendinizi sıkmamanız, ameliyat süresini oldukça kısaltacaktır. Tedavi süresi; toplam ameliyathanede kalmanız süreniz yaklaşık 10-15 dakika, her göz için 4-5 dakikadır.

Ameliyat sonrası

Tedavi bittikten sonra, her iki gözünüze birer bandaj kontakt lens konur ve bir koyu renkli koruyucu gözlük takılır. 

 • İlk 3–4 saat süreyle Gözde yabancı cisim hissi ile birlikte ağrı olur ağrı kesiciye ihtiyaç duyulabilir.
 • Gözde sulanma, ışık hassasiyeti olabilir.
 • Belli bir miktar bulanık görme olsa bile, gözlüksüz görmenizden daha iyi olacaktır.
 • Nadir de olsa göz kızarıklığı görülebilir.
 • Tüm bu şikayetler 24-48 saat içinde azalarak kaybolur.
 • Tedavi sonrası ilk gece kontakt lensler ve koruyucu gözlükle uyumanız gerekecektir. (Kapakcığın (korneal flep) kırışmasını önlemek için)
 • İlk 24 saat evde istirahat etmek uygundur.
 • 24 saat sonraki kontrolde kontakt lensleriniz çıkarılır.
 • Ertesi gün duş alabilirsiniz.
 • 24 saat sonra günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Güneş ışınları rahatsız edebilir, size verilen koyu renkli gözlüğü veya güneş gözlüğü takmanız önerilir. Ayrıca gözlük sizi istenmeyen darbelerden koruyacaktır.
 • Gözler  kesinlikle ovuşturulmamalıdır. (Kapakçığı kırıştırabilirsiniz)
 • İlk bir – iki gün araç kullanmak uygun değildir. Ancak acil durumlarda kullanılabilir.
 • On gün sonrasında yaşam aktivitelerinize dönebilirsiniz. Yürüyüş, bisiklete binmek, aerobik yapmak gibi tüm spor ve sosyal faaliyetlerinizi yapabilirsiniz. Uçağa binebilirsiniz. Özellikle enfeksiyondan korunmak için yaklaşık 10 gün havuza veya denize girilmemelidir. 2. aydan sonra arzu ederseniz kozmetik amaçlı renkli lensleri kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • İlk On gün antibiotikler ve yara iyileştirici damlalar değişen dozlarda kullanılacaktır.
 • 3-6 ay süreyle suni gözyaşı preparatları kullanılacaktır Kontrollerimiz ise, 1.gün, 10. gün, 2. ayda olacaktır. Özel bir durum oluşmadığı sürece son 2. Ay kontrolünden 6 ay sonra kontrole gelmek uygundur.

Excimer Laser Hakkında Doğrular ve Yanlışlar

Yanlış: Excimer Laser tedavisi güvenirliği belli olmayan bir tedavidir.

Doğru: Excimer Laser Tedavisi FDA onaylı bir ve tamamen güvenli bir teknolojidir. Miyop-hipermetrop-astigmat gibi kırma kusurlarının Excimer Laser ile tedavisi, kuralları oturmuş ve sonuçları memnun edici ve riskleri çok düşük olduğundan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980'li yılların sonundan itibaren milyonlarca kişi bu yöntem ile tedavi olarak sosyal ve mesleki yaşantılarında gözlük ve kontakt lens kullanımının yarattığı kısıtlamalardan kurtulmuştur. Tüm dünyada 31,4 milyondan fazla kişinin bu tedaviyi olduğu tahmin edilmektedir.  Doğru şartlar altında uygun hastalara uygulandığında, Excimer Laser tedavisinin başarı oranı ?-98 civarlarındadır.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi Sonrasında 10 yıl içinde kör olunur.

Doğru: Excimer Laser teknolojisi 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaktadır. Körlük riski bulunmamaktadır.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi sonrası katarakt ameliyatı olunmaz.

Doğru: Excimer Laser ameliyatı ileride olmanız gerekecek herhangi bir göz tedavisine (katarakt dahil) engel ya da sebep değildir.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi sadece miyop için yapılır. Astigmat ve hipermetrop gözlere Excimer Laser yapılmaz.

Doğru: Excimer Laser ameliyatı gözün yapısına göre 1 ile 10 derece arası miyop, 1 ile 5 derece arası hipermetrop ve astigmat rahatsızlığı olan ve Excimer Lasere uygun gözlere başarı ile uygulanabiliyor.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi sadece bir kere yapılabilir. ilerde göz numarası artarsa asla tedavi yapılamaz.

Doğru: Excimer Laser tedavisinde hedef göz derecelerini + / - 0,50 mertebesine getirmektir. Göz derecenize göre ?-98’in üzerinde bir başarıyla bu elde edilir. İlk operasyondan en az 3 ay sonra yapılan kontrolde gözünüzde numara kaldığı tespit edilirse tüm muayene ve tetkikler tekrarlanır.

Kornea kalınlığı ve yapısı uygunsa; birinci operasyon bilgileri ışığında eski flep kesmeden tekrar kaldırılarak 2. Excimer Laser operasyonu yapılabilir. Tedavinin bu şekilde tekrarlanmasında sakınca yoktur. Pekiştirme tedavileri olarak tanımlanır.

Yanlış: Excimer Laser tedavisinde retina tabakası zarar görür.

Doğru: Excimer Laser tedavisi gözün kornea tabakasına uygulanır. Retinanın hasar görmesi söz konusu değildir.

Yanlış: Excimer Laser sonrasında renk körlüğü oluşur.

Doğru: Excimer Laser sonrası renk körlüğü oluşması mümkün değildir.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi ağrılı ve kanamalı bir tedavidir.

Doğru: Excimer Laser tedavisi gözün damarsız bir dokusu olan korneaya yapıldığı için olan kanamalı bir ameliyat değildir. Excimer Laser tedavisi damla anestezisi altında yapılan ağrısız bir göz ameliyatıdır.

Lasik gibi ilk aşamada flep oluşturularak yapılan Excimer Laser ameliyatlarının sonrasında 6 saat kadar ağrı, batma, sulanma olabilir. Lasek, PRK gibi göz yüzeyinin soyulması sonrasında yapılan Excimer Laserden sonra 2-3 gün ağrı çekilebilir. Bu ağrının az hissedilmesi için Excimer laser sonrası göze koruyucu kontakt lens uygulanabilir.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi sonrasında ömür boyu göz damlası kullanılması gerekmektedir.

Doğru: Excimer Laser tedavisi sonrasında ilk 3 – 6 ay göz damlası kullanılması gerekmektedir. Ancak ömür boyu göz damlası kullanılmamaktadır.

Yanlış: Excimer Laser tedavisi sonrasında numaralar sıfırlanmaz, tekrarlar.

Doğru: Excimer Laser’de amaç gözlüklerle görebildiğiniz kadarını gözlüksüz görmenizdir. 0,75 ve altındaki numaralar gözlüksüz değerleridir ve başarılı olarak algılanır. Excimer Laser, numaralar henüz ilerlerken yapılırsa tekrar gözlük kullanmak durumunda kalınabilir. Bu yüzden numaraların en az 1 yıldır artmıyor olması gereklidir. Başarılı bir muayene ve ameliyat sonrasında özel bir neden yoksa numara tekrarı hemen hemen görülmez.

Yanlış: Excimer Laser sadece tek yöntemle uygulanır.

Doğru: Excimer Laser operasyonları kişinin göz yapısına ve numaralarına göre belirleniyor. Excimer Laser öncesi yapılan tetkikler sonucunda Excimer Laser’e uygun bulunan kişiler göz yapılarının en uygun olduğu ve yüksek başarı sağlayacak Excimer Laser tedavi yöntemleri ile tedavi ediliyorlar.

Yanlış: Excimer Laser ameliyatı uzun süren bir ameliyattır.

Doğru: Tedavi süresi; toplam ameliyathanede kalmanız süreniz yaklaşık 10-15 dakika, her göz için 4-5 dakikadır.

Yanlış: Excimer Laser olanlarda göz kuruluğu olur.

Doğru: Excimer Laser sonrasında belirli bir süre göz kuruluğu problemi yaşanabilir. Suni gözyaşı damlaları kullanılarak bu durum kontrol altına alınır. Zamanla damlaya duyulan ihtiyaç kalkar. Bu süre yaklaşık 3 – 6 aydır.

Yanlış: Düşük göz değerlerine Excimer Laser yapılmaz.

Doğru: Gözlük ihtiyacı hisseden ve gözlük kullanmak istemeyen her numaraya, göz yapısı uygunsa Excimer Laser yapılabilir. 1 numaranın altındakiler tercih edilmez.

Yanlış: Excimer Laserin 10 yıllık sonuçları belli değil. Gelecekte ne olacağı belli olmaz.

Doğru: Excimer Laser 1989 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 31.4 milyon kişiye uygulanmıştır. Sivil pilotlara daha önceleri zaten uygulanan bu cerrahi, artık savaş pilotlarına da uygulanmaktadır. Sonuçları ve ortaya çıkabilecek sorunların çözüm ve tedavileri belli olan bir cerrahidir.

background

Bilgi ve Danışma Hattı

Göz sağlığı ve görme kalitenizi, Eskişehir ve Türkiye'de tanınmış profesör ve uzmanlardan oluşan deneyimli hekim kadrosu ile iyileştiriyoruz.

0222 230 11 30

Bu internet sitesi yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için çerezleri kullanır. Ziyaretinize devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için KVKK, Gizlilik ve Çerez Politikaları sayfasına göz atabilirsiniz.